RYTMIKA

Rytmika w przedszkolu uczy poprzez zabawę. Właściwie poprowadzona uwrażliwia na sztukę już od najmłodszych lat, a także wspiera rozwój fizyczny i emocjonalny.  Dzięki zajęciom muzycznym dziecko rozwija umiejętności słuchowe, muzyczne, motoryczne. Zabawy rytmiczne dla dzieci uczą koncentracji, wspierają pamięć i poprawiają sprawność fizyczną.

MATEMATYKA

Osłuchiwanie się z matematyką. Nauka Matematyki wczesnoszkolnej, czyli metod liczenia, to wiele różnorodnych gier i zabaw, dzięki którym dzieci wchodzą bezboleśnie w świat matematyki. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci na każdym poziomie zaawansowania, w tym również ( a może w szczególności) dla tych, które w ogóle nie potrafią jeszcze liczyć. Uczestnicy podzieleni są na grupy maksymalnie 5 osobowe, ze względu na wiek rozwojowy, a nie metrykalny. Dzięki temu nie stwarzamy sztucznej bariery i ograniczeń np. masz 6 lat to liczysz tylko do 10. Grupa sama definiuje swój poziom, jeśli dzieci w grupie liczą do 20, my ich uczymy liczyć do 100.  Zajęcia realizowane są w oparciu o autorski i nowatorski program nauczania Nemezjusza Cywińskiego, rezygnujący m.in z:
– monografii liczby,
– równoczesnej nauki pisania i liczenia.

ROBOTYKA

Robotyka LEGO® WeDo 2.0 to kurs dla dzieci, stawiających pierwsze kroki w świecie robotyki i programowania. Zajęcia stawiają przed uczniami problemy życia codziennego, do samodzielnego rozwiązania. Dzieci muszą samodzielnie wykonać daną pracę – zbudować model, zaprogramować, przeprowadzić testy, wyciągnąć wnioski. Tak uczą się uczyć i szukać skutecznych odpowiedzi. Mają możliwość swobodnej eksploracji, popełniania błędów, zadawania pytań Dzięki temu nauka przychodzi im łatwiej, a jej efekty są trwałe, bo bazują na osobistych doświadczeniach. Dodatkowo podczas warsztatów dzieci pracują w parach, dzięki czemu doskonalą umiejętność współpracy.