RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 7.30 Schodzenie się dzieci – grupa łączona.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7.30 – 8.30 Zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe oraz integrujące grupę.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. |
Zabawy z językiem angielskim.
Zabawa o wielostronnym ruchu.

8.30 – 8.45 Przygotowanie do śniadania, mycie rąk.

8.45 – 9.15 Śniadanie – wdrażanie dzieci do samodzielnego jedzenia i kulturalnego zachowania się przy stole.

9.15 – 10.30 Zajęcia dydaktyczne z całą grupą i w małych zespołach z zakresu edukacji społeczno-moralnej, zdrowotnej, ruchowej, przyrodniczej, w zakresie mowy i myślenia, edukacji matematycznej, kulturalno-estetycznej,
muzycznej, technicznej i komunikacyjnej.

10.30 – 11.30 Spacery i wycieczki, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, w parku).

11.30 – 11.45 Przygotowanie do obiadu – mycie rąk, nakrywanie do stołu.

11.45 – 12.30 Obiad.

12.30 – 12.50 Relaksacja przy muzyce, słuchanie baśni.

12.50 – 14.00 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.

Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek.
Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

14.00 – 14.15 Przygotowanie do podwieczorku.

14.15 – 14.30 Podwieczorek.

14.30 – 16.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb. Zabawy w kącikach zainteresowań.

16.00 – 17.00 Zabawy dowolne (grupa łączona).

W ciągu całego dnia zwrócenie szczególnej uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.