Prezydium Rady Rodziców w składzie:

1) Katarzyna Ryba – przewodniczący,

2) Aleksandra Mejza – wiceprzewodniczący,

3) Anna Zaborowska – sekretarz,

4) Monika Paterek – skarbnik.