Grupa V „Ogóreczki” – 4latki, 5latki, 6 latki- wych. Agata Jarzyna, Zofia Zaremba

PROGRAMY, PROJEKTY

  • Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”, 14.09.2023. -14.05.2024.- Agata Jarzyna
  • ,,Wspomaganie dzieci w wieku przedszkol-nym w kształtowaniu gotowości do nauki czytania i pisania” – Zaczarowany Świat Literek, 01.09.2023 – 30.06.2024- Zofia Zaremba
  • Wspieranie edukacji matematycznej oraz twórczości plastycznej z wykorzystaniem techniki origami – promowanie wartości wychowawczych Janusza Korczaka, 01.09.2023 – 30.06.2024- Zofia Zaremba