Dzieci z naszego przedszkola odwiedzili reprezentanci Zespolu Pieśni i Tańca Andrychów. Za ich sprawą dowiedzielismy się jak ważne jest kultywowanie tradycji naszego regionu, zeby nie została zapomniana. Mogliśmy zobaczyć i przymierzyć stroj krakowski i góralski. Dzueci wcielili się w postacie krakowiaków i górali i nauczyli sie rogionalnych tańców. Bardzo dziękujemy Zespołowi Pieśni i Tańca za przybycie i ciekawe spotkanie.