Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Dnia 16.11.2022r.  w grupie  ,,Cebulek” obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Promujemy w ten sposób szacunek, akceptację i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie.

W  tym dniu zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne , podczas których dzieci uczyły się prawidłowych postaw społecznych, akceptowania odmienności innych ludzi, poszanowania cudzej godności oraz uczuć.

W grupach wykonały  plakaty obrazujące dzieci z różnych stron świata oraz poznały wyrazy związane ze słowem tolerancja. Głównym celem tego dnia było  uświadamianie o niebezpieczeństwie związanego z konsekwencjami dyskryminacji.