Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw.

W tym dniu ,,Cebulki” oglądały bajkę edukacyjną pt, ,, Ola i Prawa Dziecka” – poznały konwencję o prawach dziecka  i wypowiadały się na temat swoich praw. Wysłuchały piosenkę pt.,, Dziecka prawa”, odbijały swoje dłonie , kolorowały je i wycinały – obrazując w ten sposób dzieci z różnych stron świata. Kolorowały ilustracje z prawami dziecka.

Mamy nadzieję, że wiedza o prawach dziecka plus poczucie własnej wartości, oraz świadomość swoich praw da dzieciom dobre podstawy do bycia w przyszłości wspaniałym człowiekiem, rodzicem i obywatelem.