Marcheweczki wiedzą już,  jak przechodzić przez jezdnię! W ramach realizowanego tematu tygodniowego pt. „Jesteśmy bezpieczni” dzieci nabywały umiejętności właściwego zachowania się na ulicy poprzez ćwiczenia umiejętności nauki przechodzenia przez jezdnię.